A downloadable game for macOS and Android

Download NowName your own price

Neuveriteľný a pútavý príbeh prasiatok, ktoré ostanú prekvapené útokom chobotníc a potrebujú tvoju pomoc na to aby zachránili svoju planétku.

Statoční bračekovci bravčekovci, pod vedením kapitána a miestneho gurmána Bravka, pochábeľa Igiho, Tonyho, Valéra, Dancúľa a kopec ďalších odvážlivcov majú dôležite poslanie. Záchrana srdečnej krásky, princeznej Evelíny. 

Čo myslíš, podarí sa im to? 

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

bravko.apk 62 MB
bravko.app.zip 61 MB
http://bravko.konspirator.sk/

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.